Rodzaje badań klinicznych

Badania kliniczne są znaczącym elementem na drodze do rozwoju medycyny w kierunku nowoczesnych. Niejednokrotnie słyszy się w wypowiedziach ekspertów powołanie na wyniki badań klinicznych. Jest to proces znaczący dla rozwoju wielu dziedzin. Szczególnie gdzie na pierwszym miejscu wymieniane jest zdrowie i bezpieczeństwo człowieka. W grupie badań klinicznych wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje. Są to badania interwencyjne oraz obserwacyjne.  

Badania interwencyjne 

Polegają one przede wszystkim na tym, że pacjenci biorący udział w tym badaniu muszą poddać się pewnemu rodzajowi kuracji. Muszą przy tym zachować szczególne zasady obowiązujące w trakcie realizacji badania, które również zapisane są w protokole. Otóż, badania kliniczne kraków przeprowadzane są w sposób randomowy. To rodzaj badań interwencyjnych, będących jednocześnie najbardziej miarodajnym sposobem na określenie czy dana kuracja daje pożądane efekty. Jest jednocześnie źródłem informacji o skuteczności kuracji oraz jej niebezpieczeństwach. Badacze mają możliwość bezpośredniego wpływu na minimalizację skutków.  

Przeprowadzenie tych badań nie zawsze jest możliwe. Powodów może być wiele. Po pierwsze, często spotykają się one z oporem chętnych ze względów etycznych. Innym powodem mogą być wysokie koszty lub tez czasochłonność. Przeszkodą bywają również pytania, na które odpowiedź ma dostarczyć proces badawczy. Badania kliniczne o charakterze randomowym, nad rzadkim przypadkiem, mogły by się za bardzo przedłużać i wymagać ogromnej liczby uczestników.  

Badania obserwacyjne 

Drugim realizowanym sposobem badań klinicznych są nadania obserwacyjne. Każdy z uczestników tych badań jest w pewnym sensie śledzony. Taki proces może trwać nawet latami. Badacze w ten sposób chcą lepiej zrozumieć czynniki ryzyka lub skutki poddania działaniu pewnych substancji chemicznych. Badania te przynoszą wiele cennych informacji. Dotyczą one głównie codziennej praktyki badanego, potencjalnego ryzyka, czy ewentualnej kwestii bezpieczeństwa, to jednak są to badania bardzo subiektywne. Wiąże się to z faktem, że uczestnicy tych badań nie są dobierani losowo do grup. Wyniki takich badań, w miarę możliwości powinny być dalej analizowane w kolejnych badaniach klinicznych.  

Dobrym przykładem może być przeprowadzenie badań obserwacyjnych nad przypadkiem menopauzalnej kuracji hormonalnej. Badacze prowadzili swoje obserwacje dotyczące tej kuracji przez dziesiątki lat. Dwie grupy kobiet w wieku postmenopauzalnym, jedne poddane terapii, a drugie nie stosujące żadnych leków obserwowano przez wiele lat. To pozwoliło ocenić skutki wdrożonej terapii hormonalnej oraz potencjalne ryzyka. Do tej pory wszystko wskazywało na przewagę korzyści zastosowanej metody leczenia hormonami nad ryzykiem z nią związanym. Niedawno jednak, inne badania wykazały, że sytuacja nie do końca jest tak jasna i klarowana. Potrzebne są dodatkowe badania randomizowane, które dokładniej wskażą na wzorzec korzyści.