Badanie holtera cena

Jak przebiega badanie z wykorzystaniem holtera ciśnieniowego? Badanie ciśnienia tętniczego jest ważnym elementem diagnostyki chorób serca czy chorób naczyniowych. Nowoczesna diagnostyka pozwala na korzystanie z bardzo różnych badań, które pozwalają na dokładne zbadanie ciśnienia u pacjenta. Jednym z często wykorzystywanych badań jest holter ciśnieniowy.              Pojedyncze badanie ciśnienia tętniczego jest obarczone ryzykiem błędu pomiarowego. Ponadto […]