Magazyny rozwiązaniem problemów celnych

Popularność robienia zakupów za granicą jest coraz większa. Takie serwisy aukcyjne jak przykładowo AliExpress są dość mocno oblegane. Robiąc tam zakupy często nie zastanawiamy się nad tym czy wszystkie kupione tam produkty mogą legalnie docierać do naszego kraju. Zdarzają się czasami takie przypadki, że paczki są zatrzymywane przez Służbę Celną. W takim przypadku będziemy musieli jakoś rozwiązać problem. Niekiedy wystarczy opłacić koszty VAT czy cła. Jednak bywa też tak, że zamawiamy towary, które są niezgodne z przepisami unijnymi. Czy wówczas towary muszą wrócić do źródła skąd pochodzą? Okazuje się, że niekoniecznie.

Magazyny dla towarów z zagranicy

Niektóre produkty importowane do Europy mogą być określane mianem nieunijnych. Taki towar zostanie zatrzymany przez służby celne, a osoby go zamawiające będą zmuszone do składania wyjaśnień lub też będą poproszone o dopełnienie formalności związanych z zalegalizowaniem danego towaru. Często spotykanym problemem jest, chociażby brak certyfikatu CE, który jest konieczny, aby towary mogły trafić do Unii Europejskiej. W przypadku braku takiego certyfikatu nie jest tak, że towary są odsyłane do nadawcy. Na pomoc mogą przychodzić tutaj specjalne magazyny, które zwane są składami celnymi. Można spotkać się też z określeniem magazyn towarów nieunijnych. Podczas przechowywania towarów w takowym magazynie mogą być przeprowadzane szeregi różnych czynności, które mają na celu zalegalizowanie danego towaru. Wszystko tutaj odbywać się będzie pod ścisłym nadzorem celnym i nie ma mowy o żadnym łamaniu prawa.

Jeśli zamawiany przez nas towar nie przeszedł weryfikacji to przeprowadzana jest tzw. procedura naprawcza. Magazyn jako skład celny jest wówczas miejscem, w którym nasze importowane towary mogą spokojnie czekać na zalegalizowanie. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku magazynów czasowego składowania. W takich miejscach nie można wykonywać żadnych czynności przy towarze i może on na magazynie przebywać tylko przez okres do 90 dni.